Senaryo Yazmanın Olmazsa Olmaz 4 Temel Aşaması


 Teknik bir metin olan senaryo, yazma yeteneğinden ve hayal gücünden ziyade sağlam bir sinema altyapısını zorunlu kılar. Bu anlamda okunması da yazması da genelde pek keyif veren bir tür olduğu söylenemez. Senaryo; biçimiyle, kendine ait teknikleriyle, dramatik yapısıyla, yazım aşamalarıyla, öğrenilmesi zorunlu bir formdur. A’dan Z’ye tüm sinema emekçileri için sette bir kılavuz niteliğinde olan senaryonun genel anlamda dört temel yazım aşaması bulunur. Bu aşamaları doğru kavrayarak senaryo yazımına dair ilk adımınızı atabilirsiniz. 

Sinopsis

Senaryo Yazmanın 4 Temel Aşaması / Sinopsis
Senaryo Yazmanın 4 Temel Aşaması / Sinopsis

  Sinopsis aşaması senaryo yazımının çekirdeği olarak kabul görür. En kaba tabirle filmin, etkili, kısa ve estetik bir özetidir. Sinopsis çoğu zaman gazeteler için yazılan kısa tanıtım yazılarıyla karıştırılır. Bu tip gazete yazılarında filmin temel konusu verilir; ancak içerikle alakalı spoiler verilmez. Oysa sinopsis çoğu zaman öykünün genel hatlarını ve çerçevesini çizdiği için bu tip bir kaygısı yoktur. Sinopsis bir edebi metin değildir. Dolayısıyla okur odaklı yazılmaz ya da düşünülmez. Senaryo için temel bir kılavuz, sağlam bir referans olarak görülür. Genelde senaryo yazarı ya bir sonraki aşamaya geçebilmek adına sinopsis yazmak durumundadır ya da yapımcıya filmini en kısa, en ekonomik şekilde sunabilmek için… Genelde bir sayfayı geçmeyen sinopsis aşamasında, geniş zaman eki kullanılır. Karakterler ve olaylar genel hatlarıyla çizilir, bu esnada da ana çatışma mutlak suretle aktarılır. Yapımcıya projenizi beğendirmek için bu yarım sayfalık metinler, tam anlamıyla belirleyici bir rol üstleniyor.

Ayrıntılı Film Öyküsü

  Ayrıntılı film öyküsü kronolojik anlamda sinopsisten bir sonraki aşama olarak kabul görür. Ortalama yarım sayfa olan sinopsis, kapsamlı bir film hikayesine dönüşür. Sinopsiste bahsedilmeyen yan karakterler, yan olaylar, yan temalar, yan çatışmalar burada gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu bölüm öykü mantığıyla oluşturulsa da edebi bir dil tercih edilmez. Film kurgusal olarak ileride parçalanacak dahi olsa akış bu kısımda (özel durumlar hariç) kronolojik olarak ilerler. Bu aşama filme içerik anlamında katkı sunacak her türlü materyalin toplandığı aşamadır. Hiçbir detay açıkta kalmaz, tüm olayların neden sonuç ilişkileri, karakterin yolculuğu açıkça sunulur.  Görsel olmayan hiçbir şeye yer verilmez. Somut olaylar çerçevesinde ilerler.

Tretman

Senaryo Yazmanın 4 Temel Aşaması / Tretman
Senaryo Yazmanın 4 Temel Aşaması / Tretman

  Ayrıntılı film öyküsü tamamlanmış bir metin artık tretman için hazırdır. Tretman bugün özellikle dizi yazarlarının bazen tercih etmediği, sıkışık zamanlarda biraz da lüks olarak gördüğü bir aşamadır. Buna rağmen sinema filmlerinde istisnasız şekilde tretmana başvurulur. Eksikliği büyük boşluklar ve mantık hataları doğurabilir. Tretman aşaması elinizdeki detaylı öykünün ilk kez gerçek anlamda sinemasal bir formata dönüştüğü aşamadır. Kurgusal parçalanma ilk kez tam anlamıyla burada başlar. Bir sonraki aşamada sadece diyaloglara odaklanabilmek için sahnelerin sıralamasını burada çözümlemek büyük bir rahatlama getirecektir. Özellikle girift yapıdaki senaryolar için tretman olmazsa olmaz bir aşamadır. 

Senaryo

  Ve geldik final aşamasına… Bu ana dek ilmik ilmik örülen her şey, bu aşamanın daha sağlam olabilmesi içindi. Aslında iyi yazılmış bir tretmandan sonra senaryo yazmak çok daha kolay hale geliyor. Yazar bu noktada sahneleri kurgulamakla ekstra uğraşmak zorunda kalmıyor. Zaten her sahne; olayları, durumları veya karakterleri ana motivasyonları ile beraber betimlemiş durumda. Yazarın bu noktada tek yapması gereken şey, karakterlere uygun diyalogları yazmak. İyi diyalog yazabilmenin en önemli koşulu yaratılan karakterlerin hem genel anlamda, hem de o sahne özelinde psikolojik ve sosyolojik durumlarını doğru şekilde tahlil edebilmektir. Sahneye hitap etmeyen ya da karakterlere uygun olmayan tonlarda diyaloglar yazmak, aksiyon değerini bir hayli düşürebilir.  

[zombify_post]


Arkadaşlarınla paylaş

2

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir