Renk Alt Örneklemesi Nedir?


Sinemada renk ve ışığın önemini anlamak için renk ve ışık ne anlama geliyor bakalım.

Renk Nedir?

”Işığın, kendi öz yapısına ya da cisimlerden yansımasına bağlı olarak gözde oluşturduğu duyum.”

Işık Nedir?

”Yüksek derecede ısıtılan, akkor durumuna getirilen cisimlerin ya da çeşitli erke biçimleriyle uyarılan cisimlerin yaydığı, gözle görülen ışıma.”

İnsan gözü renkleri ışığın yansıması ile gördüğü için renkten daha önce ışığı algılar ve işler..Gözlerimiz renk detaylarına parlaklık detaylarından daha az duyarlı olduğu için, görüntü kalitesinde çok az gözle görülür veya hiç etkisi olmazken video sinyalindeki veri miktarını azaltmak için renk alt örneklemesi kullanılır.

Renk alt örneklemesi ile oluşturulan video, her bir piksel için parlaklık bilgisi içerir, ancak renk bilgisi içermez. Renk bilgileri bitişik pikseller arasında paylaşılır. Aynı renk bilgisini paylaşan piksel sayısı, renk alt örneklemesinin türüne göre belirlenir. Alt örneklemenin kapsamını tanımlamak için video uzmanları, 4 piksel ve 4 yüksek bir bloktan oluşan 8 piksellik bir bloğa referans veren bir oran şeklinde sayısal bir stenografi kullanır.

Stenografi Nedir?

Stenografi, alfabenin harfleri, noktalama işaretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanan çabuk yazma sistemi.

Bu oran, iki nokta üst üste ile ayrılmış üç sayıdan oluşur. İlk sayı, numunenin genişliğindeki piksel sayısını belirtir (genellikle 4). İkinci sayı, üst sıradaki piksellerin kaçının renk bilgisine, yani renk örneklerine sahip olacağını gösterir. Üçüncü sayı, alt satırdaki kaç piksellerin renk örneklerine sahip olacağını gösterir.

Bunlar TV’ler hakkında konuşurken gördüğünüz en yaygın örneklerdir:

4: 4: 4 – bu durumda, her piksel bir renk örneği alır, böylece alt örnekleme olmaz. Bu sıkıştırılmamış renktir.

4: 2: 2 – burada, üst sıradaki her iki pikselin bir renk örneği paylaşması ve alt sıradaki her iki pikselin bir renk örneği paylaşması gerekir, yani renk bilgilerinin% 50’si atılır .

4: 2: 0, daha üst satırdaki her iki pikselin bir renk örneğini paylaştığı daha agresif alt örnekleme, ancak bu durumda alt satırın kendi renk bilgisi yoktur ve üst satırın renk örneklerini paylaşmak zorundadır . Orijinal renk bilgilerinin% 75’i atılır. 4: 2: 0 yine de harika bir resim sağlayabilir. 


Arkadaşlarınla paylaş

0

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir