Kullanıcı Sözleşmesi ve Şartlar

SiNEG KULLANICI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Sineg Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak
anılacaktır), Sinema Eğitim Derneği (Bundan sonra kısaca “Sineg” olarak
anılacaktır.) ile Sineg’e ait http://www.sineg.net (Bundan sonra kısaca “sineg.net”
olarak anılacaktır) üye olacak ya da sineg.net’i ziyaret edecek internet
kullanıcıları (Bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında
akdedilmiştir.
1. sineg.net, üyelerine e.günlük (blog), haber paylaşımı, yorum ve tartışma
yapabilecekleri ortam sağlayan bir sosyal network (ağ) servisidir.
2. Kullanıcı, sineg.net’e üye olarak veya sineg.net’i ziyaret ederek bu Sözleşme’yi
kabul etmiş sayılmaktadır.
3. Kullanıcı, sineg.net’i ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, Sineg tarafından
yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye
Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi
halde; tüm hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
4. Kullanıcı’nın sineg.net’e içerik ekleyebilmesi, içeriklere yorum yapabilmesi,
diğer üyeleri takip edebilmesi, belli içerikleri favorilere ekleyebilmesi, diğer
üyelerle mesajlaşabilmesi için anasayfada bulunan “Giriş Yap” bağlantısındaki
“Sineg Üyesi Olmak İçin Tıklayın”a tıklamak suretiyle; e-posta adresi, kullanıcı
adı, ad, soyad, şifre ve talep edilecek diğer verileri girerek ya da Facebook hesabı
ile giriş yaparak sineg.net’e üye olması gerekmekte olup; içerik okumak, içerik
paylaşmak, içeriklere emoji ile tepki vermek, içeriklere facebook hesabı ile yorum
yapmak hizmetlerinden ise üyelik hesabı açılması gerekmeksizin yararlanılabilir.
5. Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır.
Başkası gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak
ya da insanları kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
6. Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlama ve bu
bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
7. Kullanıcı, sineg.net’e Facebook hesabı ile üye oluyorsa, Sineg’in Facebook
profilinde yer alan ve facebook tarafından üye olunurken kullanıcıya iletilen
bilgilere sineg.net’in sağladığı hizmetler doğrultusunda erişim sağlama imkanı
tanımış sayılmaktadır. Kullanıcı, Facebook hesabında yer alan gizlilik ayarlarında
hangi bilgilerinin Sineg tarafından erişilebilir olacağını ayarlayabilir.
8. Kullanıcı, sineg.net’te kayıtlı üyelik hesabını, profil ayarlarında yer alan
“Üyeliğimi Sil” butonunu tıklayarak kapatabilir. Üyelik hesabı kapatıldıktan sonra
yeniden aktif hale getirilebilir.
9. Kullanıcı, sineg.net’in dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple
ödüllendirebileceği gibi tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik
hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri
silebileceğini, böyle bir durumda Sineg’ten hiçbir talepte bulunamayacağını
gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
10. , üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca
sineg.net’e yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik
hesaplarını- siteleri silebilir.
11. sineg.net alan adı ile üyelerin hesapları da dahil olmak üzere alt alan
adlarına ilişkin tüm haklar Sineg’e aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu
alt alan adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik
hesaplarının-sitelerin alt alan adları farklı üyelerce kullanılabilir.
12. o sineg.net’te herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri
rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek
yasaktır. Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra
Sineg tarafından üyelikten çıkarılabilecektir.
13. sineg.net’te yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar,
makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu
içerikler, sineg.net’e üyeler tarafından girileceği gibi sineg.net editörleri
tarafından da girilebilecektir.
14. sineg.net’e yüklenen içerikler doğru ve güncel olmalıdır. Kullanıcı tarafından
sineg.net’e eklenen, yüklenen, yaratılan her türlü içerik ister gizli paylaşılmış, ister
tüm kullanıcılara açık paylaşılmış olsun, bu içeriklerin doğruluğu, güncelliği ve
yürürlükteki mevzuata uygun olup olmadığı tamamen Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır.
15. Sineg, herhangi bir içeriği, herhangi bir zamanda içeriği yükleyen Kullanıcı’ya
haber vermeksizin ve herhangi bir sebep göstermeksizin kendi takdiri
doğrultusunda kaldırma düzenleme, değiştirme, engelleme hakkına sahiptir.
Kullanıcı tarafından sağlanan içeriklerden sineg.net ve Sineg hiçbir şekilde
sorumlu değildir. Sineg, ilkelerine ve hukuka aykırı olan içerikleri-sayfaları
yayından kaldırma hakkına sahip olup; böyle bir durumda Kullanıcı, Sineg’ten
hiçbir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
16. Sineg, Kullanıcı’dan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan
herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma
veya yayınlamama hakkına sahiptir.
17. sineg.net’te sunulan hizmetleri kullanmak dışında, sineg.net’te yer alan
içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını
yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, sineg.net’te yer alan içerikleri
satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin
hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
18. sineg.net’te yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı
içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz,
yayınlanamaz.
19. Kullanıcı, sineg.net’e gireceği içeriklerde 3. kişilerin kişilik haklarına zarar
verecek, karalayıcı, aldatıcı unsurlar, pornografik, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret,
şiddet, ırkçılık, ayrımcılık ve yasadışılık unsuru bulunmayacağını taahhüt etmiştir.
20. Kullanıcı, Sineg tarafından talep edilmeden ve/veya Sineg’ten yazılı onay
almaksızın ve/veya Sineg ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın Sineg.net’te
reklam oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam
içerikler yükleyemez. sineg.net hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak
isteniyorsa lütfen Sineg ve sineg.net ekibi ile iletişim kurunuz.
21. Sineg, sineg.net’in belli alanlarını veya kategorilerini, sineg.net’te kullanılan
bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri tek taraflı olarak
belirleyebilir.
22. sineg.net’e üye olanlar, üyelikleri sona erse dahi üyelik hesabı ile
gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, yükledikleri tüm içeriklerden, üyelik hesabı
ile ilgili her türlü içerik ve eylemden yalnızca kendileri sorumludur.
23. Sineg, üyelik hesaplarının güvenliği için azami dikkat gösterecektir. Ancak
üyelik hesabında kayıtlı bilgiler ve hesap şifresinin güvenliği Kullanıcı’nın
sorumluluğundadır. Kullanıcı, üyelik hesabına ilişkin bilgileri hiçbir zaman 3.
kişilerle paylaşmamalıdır. Üyelik hesabında Kullanıcı’nın kontrolü dışında bir
durum oluşması durumda derhal Sineg ile irtibata geçilmelidir. Kullanıcı’nın
üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından
hukuka aykırı içerik sağlanması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım,
Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her
türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı’ya aittir.
24. Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin sineg.net’i kullanmasını engelleyecek ya
da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale
getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim
unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu,
dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye
ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki
algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda
bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı
göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren
mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek içerikleri
dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar
verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve sineg
ile sineg.net’e zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Sineg
tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı
saklıdır.
25. Sineg, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye aykırı davranması, sineg.net’i kullanırken
ya da sineg.net’e üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması,
sineg.net’e verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya Sineg’in gerekli
görmesi halinde sineg.net’i kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe
göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda sineg’in ayrıca hukuki yollara
başvurma hakkı saklıdır.
26. Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil
olmak üzere sineg.net’te yer alan tüm içerikler ile sineg markası ve sineg.net alan
adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları
sineg’e aittir veya sineg tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak
sahiplerinden kanunlara uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple; söz konusu
içerikler sineg’ten izin alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz,
işlenemez, çoğaltılamaz, yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde; sineg
tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı
saklıdır.
27. Tüm mali hakları sineg’e ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif,
metot, kod, program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında,
kopyalama, işleme ve internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo
gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil,
işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak
kaydıyla her türlü araçla içeriği yayınlanamaz.
28. sineg.net’te yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve kaynak
gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür.
Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf
olunması için sineg.net’in ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak
düzeyde olmalıdır. Her durumda, sineg’te yer alan içeriklerden herhangi birinin
tamamının alıntılanması sineg’in yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara uyulsa
dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri
saklıdır.
29. Kullanıcı, sineg.net’te yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin
olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif
haklarını sineg.net’e yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın geri dönülmez olarak
devretmekte, bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir. Bu sebeple; Kullanıcı,
söz konusu içeriği ancak bu Sözleşme’nin 28. maddesinde belirtilen şartlara
uygun şekilde kullanabilecektir. Bu şartlar dışında söz konusu içeriğin kullanımı
sineg’in yazılı onayına tabidir.
30. Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması
gerekmekte olup; aksi halde Kullanıcı sineg.net’in ve sineg’in uğradığı ve
uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin
etmekle yükümlüdür.
31. sineg, sineg.net’in virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami gayret
sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle
bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak
zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya
programlarının hasar görmesinden) dolayı sineg’in sorumluluğu bulunmamakta
olup; bu sebeple sineg’ten hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara
uğramamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
32. sineg, sineg.net’in hizmetlerinin yapısını Kullanıcı’ya önceden bildirim
yapmaksızın dilediği zaman değiştirebilir ve/veya hizmetleri veya bazı
özelliklerini geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir.
33. sineg, sineg.net’te yer alan içerik, hizmet, imkan ve sair unsurların yayınının
devamlılık arz etmesine önem göstermekle birlikte yayının ve/veya onedio.com
üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisiz olacağına dair garanti vermemektedir.
Böyle bir durumda sineg’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
34. sineg’in veya sineg.net’in hizmet aldığı 3. kişi veya kuruluşların kusurundan
dolayı yaşanabilecek herhangi bir veri kaybı durumunda, sineg’in sorumluluğu
bulunmamakta olup; kaybolan bilgi ve verilerin yeniden girilmesi sorumluluğu
Kullanıcı’ya aittir. Bu sebeple; Kullanıcı’nın verilerini korumak üzere kendi
önlemlerini alması önerilmektedir.
35. Kullanıcı’nın sineg’e verdiğin bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta
adresleri, IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak
sineg’e verdiği veya sineg’in erişimine onay verdiği bilgilerdir. sineg,
kullanıcılarına daha iyi hizmet sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece,
bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir. Ancak sineg, IP bilgilerini yasal
süresinden sonra saklamayacaktır.
36. sineg, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle
beraber sineg tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz
girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle
bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde sineg’in
sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, sineg.net’i her ziyaret ettiğinde, IP adresi,
işletim sistemi, kullandığı tarayıcı (Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre
bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte olup; Kullanıcı’nın izni
gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin 3. kişilerle paylaşılmamak kaydıyla sineg
tarafından kişisel bilgilerinizle ilişiklendirilerek veya anonim olarak kullanılması
mümkündür.
37. sineg, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı
bilgilerini ilgili mercilere iletecektir.
38. Kullanıcı, sineg’i ziyaret ettiği süre boyunca sineg, “cookie” olarak da
adlandırılan çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript
kodları veya benzer iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit
metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi
kişisel bilgi içermemekle beraber oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve
Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
39. sineg, zaman zaman sineg.net’e, tanıtım postalarına veya reklamlarına 3.
kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Kullanıcı’nın
bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler
ya da bu sitelerin uygulamaları sineg’in kontrolü altında olmadığı gibi bu
Sözleşme, erişebilen bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile
sitelerin uygulamalarında yer alan bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak sineg’in
hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerde yer alan bilgilerin
doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine ilişkin olarak
sineg’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
40. Kullanıcı, sineg’teki yenilikler ve sair konulardaki reklam ile duyurulardan
haberdar olmak istiyorsa sineg’in e-posta gönderim listesine kayıt olabilir.
Kullanıcı’nın e-posta gönderim listesinden çıkması için ayarlar menüsünden
gerekli ayarları yapması yeterlidir.
41. Bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul Merkez (Çağlayan)
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
42. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, sineg’in defter ve kayıtları
ile bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim
kayıtları[log] ve benzeri) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.
maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini
ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
43. Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı’nın sineg.net’e
bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile sineg’in bu Sözleşme’de belirtmiş
olduğu adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı’nın sineg’e
bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni
adres ve/veya e-posta adresini sineg’e yazılı olarak bildirecektir. sineg’in adres ve/
veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu
Sözleşme’ye aktarılacaktır. Aksi takdirde; Kullanıcı’nın sineg’e bildirdiği adres ile
e-posta adreslerine ve sineg’in bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta
adreslerine yapılacak tebligatlar, geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını
doğuracaktır.
44. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale
gelmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerini geçersiz kılmayacaktır.
45. Taraflar’ın bu Sözleşme’den kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen
kullanmamaları veya bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan
feragat ettikleri anlamına gelmeyecektir.
46. Bu Sözleşme, sineg.net’e yeni özellikler eklendikçe veya onedio.com
Kullanıcılarından yeni öneriler geldikçe yeniden, önceden Kullanıcılara herhangi
bir bildirimde bulunulmaksızın düzenlenebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle,
Kullanıcı’nın sineg’i her ziyaret edişinde bu Sözleşme’yi yeniden gözden
geçirmesi önerilmektedir. Bu belge, en son 30 Haziran 2018 tarihinde
güncellenmiştir.
Üyelik sözleşmesiyle veya sineg.net uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz
varsa iletişime geçin:
Adres:
E-posta:
Tebligat Adresleri Kullanıcı’nın sineg’e bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak
yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut
adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe,
eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış
sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle sineg.net’in kullanıcı’nın kayıtlı
e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın
sineg.net tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı’ya ulaştığı kabul
edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü
okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin
doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
SİNEG.NET
Adres: Fatih /istanbul
E-posta: bilgi@sineg.net